Motioner och årsstämma 2016

Årsstämman för Brf Ursvikshöjden hålls onsdagen den 18 maj 2016. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 maj. Lämna i brevlådan på Marieborgsgatan 2 eller skicka via mejl till ordförande eller kassör. E-postadresser finns under fliken kontakt.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter