Nyheter

2013 > 11

Styrelsen för Brf Ursvikshöjden, Sundbybergs kommun kallar härmed föreningens medlemmar till extra föreningsstämma tisdagen den 26 november 2013, kl 18.00 i Älvkvarnsskolan på Marieborgsgatan 12.

FÖREDRAGNINGSLISTA

1) Öppnande
2) Val av ordförande och sekreterare vid stämman
3) Val av justeringsmän, tillika rösträknare
4) Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
5) Godkännande av föredragningslista
6) Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
7) Fråga om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen samt val därav
8) Val av valberedning
9) Redovisning av slutlig anskaffningskostnad
10) Övriga i stadgeenlig ordning anmälda ärenden
11) Avslutning


Välkomna!
STYRELSEN

Läs hela inlägget »

Mobilanpassad hemsida

Hej, brf Ursvikshöjden har nu fått en mobilanpassad hemsida. Nu kan du smidigare klicka dig runt på din smartphone. All information sedan tidigare ligger kvar. Numera hittar du även all information om bostadsrättsföreningen samlat på en och samma sida.

Läs hela inlägget »