Sophantering

Hushållsavfall och kompost lämnas i något av soprummen.  Det är förbjudet att placera grovavfall som t ex möbler, porslin, elektronik mm. i eller utanför soprummen. Om grovavfall placeras i soprummen får föreningen bekosta bortforslingen, vilket påverkar vår ekonomi.
 

Grovavfall lämnas på närmaste återvinningscentral. Det kan också lämnas till ReTuren som är en mobil insamlingsstation. Se tid och plats för ReTuren på kommunens hemsida. Det går också att beställa hämtning av grovsopor, här beställer du det.


Det finns även en återvinningsstation på Milstensvägen 42, bredvid aktivitetsparken.
Där kan du lämna:

  • Glasförpackningar (färgat/ofärgat i olika behållare)
  • Metallförpackningar
  • Plastförpackningar (hårda/mjuka i samma behållare)
  • Pappersförpackningar
  • Tidningar och annat returpapper
  • Småbatterier
Karta:

Mer information om sopsortering mm. hittar du på http://www.savab.se