Nyheter

7 maj 2024 Inför årsstämma

Årsstämma 2024

Senaste nyhetsbrev 

2013 > 06

Vi vill härmed informera om att ordinarie föreningsstämma för Brf Ursvikshöjden
kommer att arrangeras torsdagen den 27 juni 2013, klockan 18.00. Lokal meddelas senare.

Kallelse med föredragningslista, årsredovisning mm kommer i sinom tid och i vederbörlig
ordning att distribueras till samtliga medlemmar.

Vi vill i detta sammanhang erinra om att i enlighet med stadgarna skall medlem som önskar få
ett ärende behandlat vid stämma, skriftligen lämna sin begäran hos styrelsen i så god tid att
ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman. Eventuella motioner skall därför vara Lars-Göran Ek tillhanda senast den 10 juni 2013.

Lars-Göran Ek,
Ikano Bostad
Box 1304
172 26 SUNDBYBERG

alt e-post: lars-goran.ek@ikano.se

Om du känner dig osäker på hur du skall skriva en motion kan du rådfråga någon i styrelsen. Det är bl a viktigt att en motion har en rubrik som talar om vad motionen handlar om. Det är nämligen denna som sedan kommer att användas för att i kallelsen informera om förslaget. En bra motion skall också, förutom en övertygande motivering, avslutas med ett tydligt förslag som stämman kan ta ställning till. Sedan skall det naturligtvis framgå av motionen vem som framför förslaget.


STYRELSEN
Lars-Göran Ek
Sekr.

PS: Här hittar du våra trivselregler

Läs hela inlägget »