Nyheter

7 maj 2024

2014 > 11

I dagarna kommer en avisering ske för din värme och vatten debitering för perioden 1 april 2013 till 30 september 2014. Detta kommer som ett tillägg till din månadsavgift. På avin ingår även avgiften för december, så för er som har använt mindre värme/varmvatten än den preliminära debiteringen kommer få sin avgift nersatt med detta belopp.

Skälen till denna stora debiterings period är flera: föreningen tog över först i slutet på november 2013; mätarna som företaget Minol (på Ikano’s uppdrag) hade installerat fungerade inte 100%; och den nya styrelsen har haft flera andra akuta uppgifter (lokaler, återstående besiktningspunkter från Ikano, osv) att hantera.

Nu har mätarna dock blivit verifierade och alla uppgifter har tagits fram för att kunna göra den debitering som det står om i den ekonomiska planen och även i ditt köpekontrakt.

Där står att i din boende avgift så debiteras du en preliminär kostnad med 33 kr / kvm och år. Har du tex en lägenhet med 31 kvm så debiteras du = 31 * 33 = 1023 kr / år eller 85,25 kr / månad. Har du en lägenhet med 81 kvm så debiteras du = 81 * 33 = 2673 / år eller 222,75 kr / månad.

Detta är dock bara en preliminär kostnad – den verkliga förbrukningen kommer att avräknas mot denna preliminära kostnad. Har man förbrukat mindre än den preliminära så kommer man få tillbaka på sin avgift – har man förbrukat mer så kommer man få betala.

Vi i styrelsen håller på och tittar på möjligheten att debitera den verkliga förbrukningen varje månad istället så att vi slipper denna avräkning mellan verklig och preliminär debitering – vi återkommer om detta under året. Glöm heller inte att du kan se din egen förbrukning på http://www.minoweb.se.

Ifall ni har några frågor angående detta så kan ni kontakta / in case of any questions, please contact:

Daniel Ekvall, kassör: danielekvall@outlook.com

Mohim Sarkhosh, ordförande: Mohim_sarkhosh@yahoo.se


Ny ekonomisk förvaltare

Från och med 1 januari 2015 har föreningen en ny ekonomisk förvaltare. Ny förvaltare är Storholmen. Mer information kommer.


Med vänliga hälsningar

Styrelsen
 

Läs hela inlägget »