Nyheter

7 maj 2024 Inför årsstämma

Årsstämma 2024

Senaste nyhetsbrev 

2014 > 06

Sedan i måndags (23/6) pågår arbeten på gården bakom huset på Marieborgsgatan. Arbetet görs för att koppla in ventilation till restaurangen som ska öppna efter sommaren. Man ska ta upp ett hål i mark vid fasaden utanför undercentralen på baksidan och schakta fram ett installationsdike på 7-8 m fram till där lokalens tilluftsintag ska monteras (bakom cykelparkeringen).

Det kommer ta 1-2 veckor att utföra arbetena och arbetstider är vardagar 07.00-16.00 och det kommer att utföras av en liten grävare då de schaktar och återfyller.

Återställning av sten och plantering kommer att göras om detta påverkats av arbetena.

Kontakta styrelsen om du har frågor.

Läs hela inlägget »