Nyheter

7 maj 2024 Inför årsstämma

Årsstämma 2024

Senaste nyhetsbrev 

2014

Garantibesiktningen kommer ske 16 och 17 februari. 

Den 29 januari klockan 18 kommer föreningen hålla ett informationsmöte om besiktningen – det är då viktigt att minst en från varje hushåll deltar. 

Kallelse kommer att komma ut i mitten av januari.

/Styrelsen

Läs hela inlägget »

Viss ombyggnad av förrådslängan kommer att behövas för att hålla mössen ute. Det konstaterade föreningens kommande tekniska förvaltare - Storholmen vid en besiktning.

Man kommer samtidigt att ge förslag på hur räcket vid bilvägen upp till parkeringsdäcket ska göras om så att inte barn kan klättra upp på förrådstaket. Vi får dock dessvärre vänta lite på åtgärderna.Under tiden vill styrelsen göra dig uppmärksam på två saker:

1. I väntan på att alla hål i förrådslängan täpps igen så är det klokast att inte förvara ömtåliga och värdefulla saker i förrådet. Möss äter gärna papper, mjukplast (t ex sladdar), skumgummi osv.

2. Det är förbjudet att vara på förrådstaket. Anledningen är att det är farligt och att taket inte är byggt för att hålla för tyngden. Dessutom förstörs växtligheten och det ser tråkigt ut. Det är inte heller tillåtet att leka på bilvägen upp till parkeringsdäcket. 
 

Läs hela inlägget »

I dagarna kommer en avisering ske för din värme och vatten debitering för perioden 1 april 2013 till 30 september 2014. Detta kommer som ett tillägg till din månadsavgift. På avin ingår även avgiften för december, så för er som har använt mindre värme/varmvatten än den preliminära debiteringen kommer få sin avgift nersatt med detta belopp.

Skälen till denna stora debiterings period är flera: föreningen tog över först i slutet på november 2013; mätarna som företaget Minol (på Ikano’s uppdrag) hade installerat fungerade inte 100%; och den nya styrelsen har haft flera andra akuta uppgifter (lokaler, återstående besiktningspunkter från Ikano, osv) att hantera.

Nu har mätarna dock blivit verifierade och alla uppgifter har tagits fram för att kunna göra den debitering som det står om i den ekonomiska planen och även i ditt köpekontrakt.

Där står att i din boende avgift så debiteras du en preliminär kostnad med 33 kr / kvm och år. Har du tex en lägenhet med 31 kvm så debiteras du = 31 * 33 = 1023 kr / år eller 85,25 kr / månad. Har du en lägenhet med 81 kvm så debiteras du = 81 * 33 = 2673 / år eller 222,75 kr / månad.

Detta är dock bara en preliminär kostnad – den verkliga förbrukningen kommer att avräknas mot denna preliminära kostnad. Har man förbrukat mindre än den preliminära så kommer man få tillbaka på sin avgift – har man förbrukat mer så kommer man få betala.

Vi i styrelsen håller på och tittar på möjligheten att debitera den verkliga förbrukningen varje månad istället så att vi slipper denna avräkning mellan verklig och preliminär debitering – vi återkommer om detta under året. Glöm heller inte att du kan se din egen förbrukning på http://www.minoweb.se.

Ifall ni har några frågor angående detta så kan ni kontakta / in case of any questions, please contact:

Daniel Ekvall, kassör: danielekvall@outlook.com

Mohim Sarkhosh, ordförande: Mohim_sarkhosh@yahoo.se


Ny ekonomisk förvaltare

Från och med 1 januari 2015 har föreningen en ny ekonomisk förvaltare. Ny förvaltare är Storholmen. Mer information kommer.


Med vänliga hälsningar

Styrelsen
 

Läs hela inlägget »

Som boende i Brf Ursvikshöjden behöver du inte ha eget bostadsrättstillägg till din hemförsäkring. Föreningen har ett bostadsrättstillägg för alla medlemmar. Men det är viktigt att alla har en hemförsäkring eftersom bostadsrättstillägget inte ersätter hemförsäkringen.

Bostadsrättstillägget försäkrar fast inredning i lägenheten så som golv, kök och badrum som inte täcks av den boendes hemförsäkring eller föreningens fastighetsförsäkring.

Läs mer om bostadsrättstillägg här
 

Läs hela inlägget »

Nyhetsbrev för boende i Brf Ursvikshöjden

2014-10-21
 

Mycket har hänt under våren, sommaren och nu under hösten. Styrelsen i Brf Ursvikshöjden sammanträder varannan vecka och diskuterar/ undersöker/beslutar och arbetar med vad som händer i vår bostadsrätts-förening. För att ni ska få lite mer insyn sammanfattar vi härmed lite om det arbete som pågår och det som avslutats.
 

Föreningen har juridiskt ombud

Det som tagit mest tid och energi i anspråk är den kontakt som vi har försökt upprätthålla med Ikano. Vi anser att Ikano ej har tagit det ansvar som åligger dem alternativt att de lämnar över det på föreningen. Detta gäller framförallt felanmälningar som inte avhjälpts, sjunkande golv på markplan, återstående markarbeten samt punkter som ej blivit godkända i besiktningen. Styrelsen har kontaktat en jurist för att få hjälp med att hantera kontakten, avtalen och de utestående punkter vi har mot Ikano.


Ny förvaltare

Det pågår i skrivande stund en upphandling av en ny teknisk förvaltare då avtalet med Ikano är uppsagt per 31 mars 2015. Offerter har begärts in från ett flertal förvaltningar och dessa kommer att granskas av styrelsen och ett nytt avtal ska upphandlas.

 
Restaurangen är i gång

Vad gäller restaurangen godkändes ej första besiktningen utan en ombesiktning krävdes. Ombesiktningen godkändes och Mateos är nu i full gång.


Gångtrafik på gården

Ett större projekt har påbörjats för att utreda hur vi ska hantera all den gångtrafik som sker i vårt område. Detta innefattar bland annat all gångtrafik på uppfarten till övre parkeringsdäck. Det finns en stor oro att någon kan bli skadad då detta endast är en bilväg. Många personer som inte bor i vår Brf genar över nedre gården, med eller utan cykel och barn/ungdomar klättrar över staket och upp på förrådstak.

 
Avstämning av fjärrvärmeförbrukning

Det företag som handhar vår vatten- och värmedebitering, Minol, har sammanställt förbrukningen för Brf samt varje enskild lägenhet. Anledningen till att detta har dragit ut väldigt mycket på tiden är att systemet från början ej visade rätt siffror. Detta har åtgärdats och dubbelkontrollerats och allt stämmer nu. Vår ekonomiska förvaltare, Frubo, kommer att under hösten skicka ut debitering för detta.

 
Ny hyresgäst i lilla lokalen

Ikano har sagt upp sitt avtal för den lilla hörnlokalen på Marieborgsgatan från och med den 1 april 2015. Detta innebär att styrelsen nu utreder lokalens framtida uthyrning. Uthyrning kommer att annonseras ibland annat ”Mitt i Sundyberg”. Även mäklare har kontaktats.

 
Inglasning av balkong

Några medlemmar i föreningen har ställt frågor om eventuell inglasning av balkong. Styrelsen har ej haft tid och möjlighet att ta ställning i denna fråga, men återkommer så fort möjlighet ges.


Fel sopor kostar pengar för föreningen

Vad gäller soprummen används dessa tyvärr till annat avfall än hushållsavfall, matavfall, tidningar och glas. Vi ber er att inte kasta kartonger, grovsopor eller liknande i soprummen. Det finns ingen som hämtar detta avfall OM VI INTE BETALAR FÖR DET. Vidare får föreningen även betala för sopor som är felsorterade. Styrelsen utreder för tillfället om vi ska upprätta ännu ett avtal för ytterligare sortering. Detta belastar förstås föreningens ekonomi vilket kan leda till höjda månadsavgifter. Pizzakartonger, papp, plast och så vidare kan enkelt återvinnas på andra sidan vägen vid aktivitetsparken.


Inget får finnas i trapphuset

Anmärkningar har inkommit angående cyklar, barnvagnar samt annat material som parkeras eller lämnas i trapphusen. Detta måste åtgärdas då det blockerar utrymningsvägar samt är en brandrisk. Vid besiktning anmärks det på detta och Brf får betala böter.  


Trångt i cykelförråden
 
Då det råder brist på cykelparkeringar ber vi de som parkerar sin moped i cykelförråden att istället använda cykelförråden utanför Marieborgsgatan 6 då det finns mer plats där. Dessutom har mopeder enklare att använda bilvägen till övre däck.


Olja fönster och dörr

De balkongdörrar och fönster som finns i lägenheterna behöver oljas en till två gånger per år. Detta är något som alla inte har fått information om. Se bild hur detta ska göras för att undvika gnissel, trög öppning/stängning av dörrar och fönster.

 

Läs hela inlägget »

Ohyra på balkong

Småkryp, gul/beiga i färgen och ca 3-5 mm långa, har dykt upp på en balkong på Grönlingens väg 5. De rör sig mestadels på ljusa ytor, och springer och gömmer sig när man kommer ut. De är i princip överallt, på möbler, fasaden, fönsterbläck och under trall. Om det är fler som upptäckt dessa kryp är det viktigt att sanera snabbt, annars är det stor risk att de sprider sig till fler ställen och blir svåra att bli av med.
 

Läs hela inlägget »

Det har varit inbrott i cykelförrådet på Milstensvägen. En  moped stals och sattes i brand vid förskolan Granatäpplet. Stölden är polisanmäld. Har du någon information om händelsen eller om du ser människor eller fordon som uppträder misstänkt i området bör du kontakta polisen på telefon 114 14. Vid larm ringer du 112.
 

Läs hela inlägget »

Sedan i måndags (23/6) pågår arbeten på gården bakom huset på Marieborgsgatan. Arbetet görs för att koppla in ventilation till restaurangen som ska öppna efter sommaren. Man ska ta upp ett hål i mark vid fasaden utanför undercentralen på baksidan och schakta fram ett installationsdike på 7-8 m fram till där lokalens tilluftsintag ska monteras (bakom cykelparkeringen).

Det kommer ta 1-2 veckor att utföra arbetena och arbetstider är vardagar 07.00-16.00 och det kommer att utföras av en liten grävare då de schaktar och återfyller.

Återställning av sten och plantering kommer att göras om detta påverkats av arbetena.

Kontakta styrelsen om du har frågor.

Läs hela inlägget »

Tack grannar!

Underhållning för barnen på gårdsfesten Underhållning för barnen på gårdsfesten

Tack alla grannar som var med och gjorde fint på gården i lördags. Det blev ett tiotal säckar med ris, grenar och annat som kördes iväg till Kvarnkullens återvinningscentral.

Tack också för att ni stannade och lät barnen roas av clownens konster och trollerier och ansiktsmålas. Tillsammans åt vi också upp 140 korvar!

Det var det första gårdsfesten här i föreningen, men inte den sista. Det finns många anledningar att umgås så tveka inte att föreslå eller att ta initiativ till fler traditioner!

Se fler bilder från gårdsfesten här

Hälsningar

Styrelsen, Brf Ursvikshöjden

Läs hela inlägget »

Hej grannar!

Nu är det dags för den första (men inte sista!) gårdsfesten här i Brf Ursvikshöjden. Vi passar på att förena nytta med nöje och börjar med att göra vårfint på gården innan vi tänder grillarna och bjuder på korv. Unga, gamla, med eller utan barn – vi hoppas alla vill komma och umgås. Vi har också en överraskning särskilt till alla barn så vi hoppas att så många som möjligt tar med sina barn och är med på festen.

Datum: Lördag den 3 maj  
Tid: 13.00 Samling på gården och info om det som behöver göras
  14.30 Barnens överraskning och korvgrillning
  ? Vi håller på så länge vi vill...

  

Eftersom vi bjuder på korv och vill se till så det räcker till alla vill vi gärna att ni anmäler om ni kommer. Anmäl vilka ni är och hur många som kommer till ursvikshojden@gmail.com.

Välkommen - ni kommer väl?!

Hälsningar styrelsen Brf Ursvikshöjden

Läs hela inlägget »
Etiketter: gårdsfest, städdag