Parkering

Föreningen har 48 parkeringar. Om du vill ställa dig i kö för en parkeringsplats så besöker du http://storholmendirekt.se/parkering,
klicka sen på "Skapa inlogg" och följ anvisningarna (om du inte redan har ett konto).

Policy för uthyrning av bilplatser

 • Endast en bilplats per lägenhet tillåts. Vid vakanser kan ytterligare en plats hyras (max 1 månad i taget).
   
 • Bostadsrättsinnehavaren är platshyresgäst. 
   
 • För att hyra en bilplats krävs att medlemmen äger ett fordon i kördugligt skick (i trafik, ej avställt).
   
 • Den som tackar nej till erbjudande om bilplats två gånger, placeras sist i kön.
   
 • Byteskö finns inte. Eventuella byten av bilplats inom föreningen sköts av platshyresgästerna själva. Storholmen ska skriftligen meddelas om ett byte ska ske så att nya kontrakt kan utfärdas.
   
 • Önskemål om specifik bilplats ska innehålla nummer på den bilplats som medlemmen är intresserad av.
   
 • När en sökande fått erbjudande om en bilplats och tackat ja till denna, skickas två avtal till platshyresgästen för påskrift.
   
 • Parkering kan ej följa med lägenheten vid tex. försäljning.
   
 • Om en sökande redan har en plats och köar för en annan typ av objekt, så sägs det första avtalet upp samtidigt som han eller hon får tillträde till den nya platsen.
   
 • Uppsägningstid 1 månad.

Sundbybergs kommun erbjuder boendeparkering. Du hittar information, priser mm. här.