Parkering

Föreningen har 48 parkeringar. Om du vill ställa dig i kö för en parkeringsplats så besöker du http://storholmendirekt.se/parkering,
klicka sen på "Skapa inlogg" och följ anvisningarna (om du inte redan har ett konto).

Policy för uthyrning av bilplatser
 
Endast en bilplats per lägenhet tillåts. Vid vakanser kan ytterligare en plats hyras (max 1 månad i taget).

Bostadsrättsinnehavaren är platshyresgäst. Det är inte tillåtet att hyra ut sin parkering i andra hand.

För att hyra en bilplats krävs att medlemmen äger ett fordon i kördugligt skick (i trafik, ej avställt).

Endast ett fordon får nyttjas per parkeringsplats. MC eller moped får inte stå tillsammans med bil på samma plats. 

Den som tackar nej till erbjudande om bilplats två gånger, placeras sist i kön.

Byteskö finns inte. Eventuella byten av bilplats inom föreningen sköts av platshyresgästerna själva. Storholmen ska skriftligen meddelas om ett byte ska ske så att nya kontrakt kan utfärdas.

Önskemål om specifik bilplats ska innehålla nummer på den bilplats som medlemmen är intresserad av.

När en sökande fått erbjudande om en bilplats och tackat ja till denna, skickas två avtal till platshyresgästen för påskrift.

Parkering kan ej följa med lägenheten vid tex. försäljning. 

Om en sökande redan har en plats och köar för en annan typ av objekt, så sägs det första avtalet upp samtidigt som han eller hon får tillträde till den nya platsen.

Uppsägningstid 1 månad.

Sundbybergs kommun erbjuder boendeparkering. Du hittar information, priser mm. här.