Styrelsen

Styrelsen valdes vid årstämman 26 April 2021

Styrelsen träffas ca 1 gång i månaden, vill du kontakta oss gör du det bäst på styrelsen@ursvikshojden.se

Styrelsen består av:

 Jukka-Pekka Anttonen, ordförande

Kia Berg Ordinare

Jennie Eldh Bastman Sekreterare

Daniel Lagert  Kassör

Shahrokh Alborz Ordinarie

Susanne Shelley 
Suppleant

Ridda Quazi Suppleant

Alicia Yilmaz  Suppleant

                                          Valberedning


Ronnie Bodell
 

Postadress:
Bostadsrättsföreningen Ursvikshöjden
Marieborgsgatan 2
174 62 Sundbyberg